• Formulare Slider

Formulare

010 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni/ Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (OPANAF 3698/2015, OPANAF 511/2017, OPANAF 1382/2017)

012 Notificare privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit (OPANAF 726/2016)

013 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni/ Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente (OPANAF 3140/2016)

14 Notificare privind modificarea anului fiscal (OPANAF 1546/2017)

015 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni/ Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania (OPANAF 3698/2015 modificat prin OPANAF 511/2017)

016 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni/ Declaratie de radiere pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania (OPANAF 3698/2015 modificat prin OPANAF 3249/2016)

017 Declaratie de inregistrare a contractelor/ documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/ aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente (OPANAF 2994/2016)

020 Declaratie de inregistrare fiscala /Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal (OPANAF 3698/2015 modificat prin OPANAF 3249/2016)

030 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice care nu detin cod numeric personal (OPANAF 3698/2015 modificat prin OPANAF 511/2017)

040 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni/ Declaratie de radiere pentru institutii publice (OPANAF 3698/2015)

050 Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OPANAF 3698/2015)

060 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni/ Declaratie de radiere pentru sediile secundare (OPANAF 3698/2015)

061 Declaratie privind sediile secundare (OPANAF 3698/2015)

070 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni/ Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OPANAF 3698/2015)

087 Notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori (OPANAF 3698/2016)

089 Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal (OPANAF 3628/2015)

091 Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/ Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii (OPANAF 631/2016, OPANAF 1381/2017)

092 Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (OPANAF 1165/2009)

093 Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/ Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe (OPANAF 631/2016)

094 Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (OPANAF 631/2016)

097 Notificare privind aplicarea/ incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare (OPANAF 1503/2016)

098 Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (OPANAF 631/2016, OPANAF 1381/2017)

099 Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (OPANAF 2011/2016)

100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat (OPANAF 587/2016, OPANAF 1053/2016, OPANAF 869/2017)

101 Declaratie privind impozitul pe profit (OPANAF 3250/2015, OPANAF 3386/2016)

106 Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor (OPANAF 1292/2014)

112 Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

120 Decont privind accizele (OPANAF 3386/2016).

150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMFP 847/2009)

151 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line (OMEF 847/2009)

152 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OPANAF 230/2013)

153 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informatiile cuprinse in dosarul fiscal (OPANAF 230/2013)

160 Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (OPANAF 962/2016)

161 Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu (OPANAF 962/2016)

162 Decizie privind aprobarea/ respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu (OPANAF 889/2016)

171 Declaratie privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011 (OMFP 1151/2012)