CONTABILITATE PFA

 • Prelucrarea/inregistrarea lunara a documentelor justificative primite;
 • Separarea in documente a activitatilor fara scop patrimonial, de a celor cu scop patrimonial;
 • Calculul impozitului pe profit pentru activitatile cu scop patrimonial;
 • Inchiderea TVA si stabilirea sumelor de plata/de recuperat daca este cazul;
 • Intocmirea registrului jurnal de incasari si plati;
 • Intocmirea registrului inventar;
 • Intocmirea registrului jurnal de vanzari si cumparari pentru PFA platitoare de TVA;
 • Evidenta obiectelor de inventar, mijloacelor fixe si inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea;
 • Evidenta stocurilor;
 • Atentionarea cu privire la termenele scadente privind plata impozitelor datorate catre bugetele locale;
 • Intocmirea de declaratii catre administratia financiara si transmiterea acestora pe cale electronica;
 • Consultanta pentru rezolvarea problemelor financiar-contabile;
 • Asistenta si reprezentare in fata organelor de control;
 • Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale referitoare la activitatea beneficiarului.