AUDIT FINANCIAR

Scopul nostru este de a intelege afacerea dumneavoastra, de a depista problemele si de a va oferi siguranta, realizand pentru dumneavoastra rapoarte de audit financiar complete.

  • Intocmirea rapoartelor de audit anuale, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania;
  • Alte misiuni si servicii profesionale in conformitate cu standardele internationale in domeniu si cu reglementarile adoptate de CAFR;
  • Analiza comparativa a principalilor indicatori financiari ai societatii;
  • Identificarea politicilor contabile cele mai adecvate;
  • Evaluarea reglementarilor prestabilite in vederea atingerii unui obiectiv dat;
  • Evaluarea eficientei utilizarii activelor;
  • Identificarea punctelor slabe in practicile curente si oferirea de sfaturi practice in vederea imbunatatirii activitatii.