CONTABILITATE FINANCIARA

CONTABILITATE PRIMARA SI DE GESTIUNE:

 • Intocmirea registrului de casa;
 • Intocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • Intocmirea dispozitiilor de plata/de incasare;
 • Completarea de foi de varsamant, ordine de plata;
 • Intocmirea de note de intrare-receptie;
 • Intocmire bonuri de consum;
 • Prelucrarea facturilor catre clienti;
 • Evidenta analitica si sintetica pe furnizori si clienti;
 • Contabilitatea iesirilor de produse finite, de marfuri sau servicii;
 • Contabilitatea intrarilor de marfuri sau materii prime;
 • Evidenta analitica a obiectelor de inventar;
 • Intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • Evidenta mijloacelor fixe si calcul amortizare.

CONTABILITATE FINANCIARA:

 • Inregistrarea cronologica a documentelor primare de evidenta;
 • Calculul impozit pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, precum si intocmirea declaratiilor lunare;
 • Calculul impozitului pe dividende;
 • Elaborarea si depunerea declaratiilor corespondente impozitelor si taxelor locale (in cazul in care este necesar);
 • Elaborarea si depunerea declaratiilor pentru taxa de mediu (unde se impune);
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale si informative, intocmirea jurnalelor de TVA;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale si intocmirea documentelor de plata;
 • Intocmirea registrelor prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul de evidenta fiscala, Registrul Cartea Mare;
 • Intocmirea balantei de verificare lunara, intocmirea si depunerea situatiilor financiare, a bilantului contabil;
 • Participarea, la cerere, la inventarierea generala a patrimoniului;
 • Intocmirea situatiilor privind rambursarea de TVA;
 • Inventarierea anuala a tuturor conturilor, confirmari de solduri clienti si furnizori;
 • Asistenta in efectuarea operatiunilor intracomunitare si de import-export;
 • Informarea periodica cu privire la situatia economico-financiara;
 • Informarea periodica cu privire la schimbarile legislatiei fiscale;
 • Alte situatii financiare specifice activitatii.